• Toastbrød

    Brødbaking er både en kunst og en vitenskap.

    I 1996, etter seks års arbeid, ble vanlig bakegjær, S. cerevisiae, den første eukaryote organismen sekvensert. Den har rundt 6.000 gener. Til sammenligning har vi mennesker omlag 24.000 gener (og genomet vårt ble først ferdig sekvensert i 2003). Gjær har som organisme vært flittig brukt i genetisk forskning og for eksempel har vi det meste av vår kunnskap om cellesyklus ut fra forsøk med gjær.
    Continue reading

    Advertisements