• Det beste er vel å slutte å spise..

    Det er vel ikke en nordmann med integriteten i behold som ikke har fått med seg den siste ukens turbulens rundt norsk oppdrettslaks.

    Enn annen interessant innfallsvinkel som derimot ikke vektlegges i større grad i media (med unntak av en artikkel i Dagbladet) er at laksen, sett i kontekst av andre fiskeslag med hensyn til miljøgifter, faktisk ikke faller så dårlig ut. Denne listen med miljøgifter i fet fisk, er publisert av NIFES, der fisken med størst innhold av miljøgifter kommer først:
    Continue reading