• Alkalisk mat: Lutefisk

    Alkalisk er det motsatte av surt i kjemisk kontekst. Alkaliske matvarer kjennetegnes av en sleip og glatt konsistens, og det finnes ikke så mange eksempler på dette. Eggehvite er et eksempel i denne gruppen. En annen er lutefisk. Lutefisk er tørrfisk av torsk eller andre arter som er utbløtt i vann, lutet og så vannet ut igjen.

    Continue reading