Rosa Brokkoli:-)

Høst.. Oktober.. Og det er rosa sløyfe måned.
Og hva passer vel da bedre enn å spise litt brokkoli som har vist seg å være med på å påvirke risikoen for nettopp – ja – kreft?

Flere epidemologiske studier har nemlig vist at et økt inntak av frukt og grønt er sterk koblet til redusert risiko for å utvikle kroniske sykdommer, slik som hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. Brokkoli inneholder nemlig et phytokjemikalie kalt sulforafan som minsker risikoen for å utvikle flere krefttyper, brystkreft inkludert. Slike korrelasjoner mellom inntak av sulforafanrike dietter og redusert kreftrisiko er videre funnet å være avhengig av hvor ofte brokkoli står på menyen. I tillegg har flere dyrestudier vist kjemosensitive effekter av sulforan. Tilførsel av sulforafan hindrer dannelsen av kreft i brystceller hos rotter når de blir behandlet med et carcinogen kjent for å utvikle slike tumorer.

Så bra, og dette visste vi kanskje fra før. Men hvorfor? For å forstå bakgrunnen for dette må vi først introdusere et begrep som kalles epigenetikk.

Epigenetikk
Epigenetikk beskriver prosesser som forandrer hvordan våre gener blir uttrykt, en måtte som gjør det enkelt for oss å respondere til miljøet ved å skru på eller av gener. Dette er viktig i normal utvikling og for opprettholdelse av helse, men om systemet kommer ut av kontroll, så kan det bidra til sykdommer som kreft.
Slike epigenetiske forandringer kan skyldes til- eller frakopling av kjemiske grupper som metyl- eller acetylgrupper. Dette kan utdypes ved at metylering av DNA er en vanlig prosess i cellene for å skru av gener, og da hjelper til å kontrollere hvilke deler av DNA som skal leses som del av genetisk kommunikasjon mellom cellene. Slike epigenetiske faktorer antas å da å være sentrale i kreftutvikling.

Det er ikke bare DNA tråden i seg selv som påvirkes, men også histonene, proteiner som DNA tråden pakkes rundt for å komprimere den (og danne strukturen vi kjenner som kromosomer), kan metyleres og acetyleres, se illustrasjon under. Acetylering betyr at et gen er på, men ved å ta bort en acetylgruppe, blir genet slått av. Så epigenetisk avskruing av gener skjer ved at DNA biten som fungerer som av/på knapp blir hypermetylert og deacetylering av histoner ansvarlig for represjon av mange tumor suppressor gener og vekst regulatoriske gener i kreft celler.

En strikt regulert balanse mellom disse prosessene eksisterer i vanlige celler, men en forstyrrelse av denne balansen kan bidra til kreft. Sulforan har den egenskapen at det inhiberer enzymer kalt HDAC som motarbeider enkelte gener som kan undertrykke kreftutvikling, og kan dermed hjelpe til med å gjenopprette riktig balanse og forhindre utviklingen av kreft.

Fokus på kreftforebygging
På tross av fremskritt i diagnostisering av kreft, er kreft stadig en svært utbrett sykdom, og fokus på kreftforebygging er derfor viktig. Vi blir til stadighet utsatt for ulike typer kjemikalier eller biprodukter av sådanne som er vist i dyremodeller å være kreftfremkallende. Eksponering for slike stoffer skjer via naturlige kilder som mat, vann og luft. I noen tilfeller er det enkelt å fjerne kilden, men av og til er dette vanskelig; som ved eksponering for aflatoksiner og andre mycotoksiner i mat, livsstilsendring (slik som å slutte å røyke), eller økonomiske investeringer (som rensing av dårlig byluft) som kan være krevende å gjennomføre for individer og så vel som for samfunnet. Sett med disse øyne, er det effektivt, tolererbart, kostnadsvennlig og praktisk å vende seg til dietten for å forebygge kreft.

Med andre ord: Brokkoli ER supermat, og den finnes faktisk til og med i fargen rosa (lilla)!

3 thoughts on “Rosa Brokkoli:-)

  1. Pingback: RAW FOOD | mstabell

  2. Pingback: Mathall på Skøyen! Så kult! | mstabell

  3. Pingback: Indisk ris- og fiskesuppe | mstabell

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s